Bogăția nu este rea în sine, după cum nu este rău în sine nimic din ceea ce a zidit Dumnezeu

Bogăția nu este rea în sine, după cum nu este rău în sine nimic din ceea ce a zidit Dumnezeu. Rea este legarea omului de bogății, de pământuri, de avere; rele sunt patimile pe care bogăția le aduce cu sine și le hrănește: curvia, lăcomia, beția, lăudăroșenia, deșertăciunea, mândria, disprețul față de alții, defăimarea sărmanilor, uitarea lui Dumnezeu și toate celelalte ad infinitum, care toate sunt rele. Puțini sunt cei în stare să se împotrivească ispitei ascunse în bogăție, să se ridice deasupra avuțiilor, să fie stăpâni slobozi iar nu robi legați.

Mai presus de toate, omului bogat îi vine greu să postească, iar fără post nu este îmblânzirea trupului, nici smerenie, nici adevărată rugăciune. De aceea spune Domnul că este greu pentru un bogat să intre în împărăția cerurilor. Dar nici nu spune că pentru sărac este ușor să intre. Sărăcia își are ispitele ei, la fel ca și bogăția. Bogatul se mântuiește prin fapte de milostenie, ca și prin smerenie, iar săracul prin multa răbdare și nădejde în Dumnezeu. Nu va fi mântuire pentru bogatul împietrit și mândru, nici pentru săracul care-și pierde nădejdea în Dumnezeu și-și plânge soarta. În lumea aceasta nici bogăția nici sărăcia nu sunt la întâmplare ci după prea înțeleapta lui Dumnezeu Pronie. Ar putea într-o clipă să-i facă pe toți oamenii deopotrivă de bogați, dar acest lucru este curată nebunie.

Ar însemna ca oamenii să fie cu totul dezlegați unul de altul. Cine s-ar mai mântui atunci? Cum ar putea să se mântuie cineva? Pentru că oamenii se mântuiesc unii pe alții. Bogatul e legat de sărac iar săracul de bogat; învățatul de cel neștiutor iar neștuitorul de cel cu știință; cel sănătos de cel bolnav, iar bolnavul de cel teafăr. Jertfa materială se plătește cu aurul duhovnicesc. Jertfa spirituală a cărturarului se plătește cu moneda materială de cel neînvățat. Ajutorul fizic pe care-l dă cel sănătos este plătit de cel bolnav cu monedă duhovniceasă și vice versa: jertfa duhovnicească a bolnavului (care le aduce oamenilor aminte de Dumnezeu și de Judecată) este plătit cu slujire fizică de către cel sănătos.

Toate se întrețes ca într-un covor multicolor. O lume într-o singură culoare ar orbi orice privire. Cum ar putea bogatul să-și mântuiască sufletul prin milostenie și să se scuture de mândrie și împietrire, fără cel sărac? Și cum ar putea săracul să-și mântuie sufletul prin răbdare, îndurând, sau să și-l piardă cârtind și pizmuind, fără cel bogat? Cum să se mântuie neștuitorul, fără smerenie și fără ascultare de cel învățat? Iar acesta cum să se mântuiască fără mila față de cel neștuitor și fără strădanie întru folosul lui? Cum să nu se piardă amândoi, unul prin invidie și sălbăticie iar altul prin dispreț și trufie? Fără cei în suferință, cum să-și scape sufletele cei sănătoși arătându-le milă, îngrijindu-i și rugându-se pentru ei? Iar arătîndu-se nepăsători față de cei bolnavi, părăsindu-i și lăudându-se cu sănătatea lor, cum să nu se piardă cei teferi? Iar suferinzii, fără cei sănătoși, cum și-ar mântui sufletele lor prin supunere și recunoștință, cum și le-ar pierde pizmuind și urând sănătatea altora?

Domnul l-a lăsat pe om să aleagă. Nu este om pe lume în fața căruia să nu se deschidă două drumuri: al mântuirii și al pierzaniei. În această stă toată libertatea omului. Bogăția poate mântui un om, și îl poate pierde, după cum și sărăcia poate mântui sau duce pe cineva la pierzare. La fel știința și neștiința, boala și sănătatea.

Totul depinde de ceea ce omul alege. Hristos îi cheamă pe oameni la înțelegere, nu la silă. De aceea El nu-i poruncește tânărului bogat: ,,să intri în viață!” ci spune: De vrei să intri în viață. Nu îi poruncește: ,,Fii desăvârșit!” ci zice: Dacă voiești să fii desăvârșit. Dacă vrei! Așa vorbește Dumnezeu ființelor libere, cuvântătoare. Dumnezeu vrea ca toți să meargă pe calea cea dreaptă, vrea ca toți să se mântuiască, dar lucrul acesta înseamnă că omului îi stă deschisă în față și calea pierzării.

Sf.Nicolae Velimirovici, Fragment din predica cu Tânărul Bogat, Editura Ileana, Bucuresti 2006

loading...

De asemenea, ai putea dori...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.